fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Domov seniorů Dačice > Informace > Informace ke Smlouvě o poskytování sociální služby

Informace ke Smlouvě o poskytování sociální služby

Pokud si přejete bydlet v Domově seniorů Dačice, je zapotřebí předem uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby. Tato smlouva se uzavírá dle Zákona o sociálních službách a Občanského zákoníku.

Návrh smlouvy obdržíte při společném jednání. Obsah smlouvy Vám vysvětlíme a následně, pokud budete chtít, ji podepíšeme.

V případě, že smlouvu nemůžete nebo nedokážete sami podepsat, může ji za Vás podepsat opatrovník, Vámi zmocněná osoba nebo obecní úřad.

K uzavření smlouvy je nutné mít přiznaný příspěvek na péči ve vyšším stupni, případně o něj musíte mít zažádáno.

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Vám bude poskytovat sociální službu „domovy pro seniory“ ve svém zařízení na adrese Domov seniorů Dačice, Antonínská 101, Dačice II.

Společně s ubytováním Vám budou zajištěny další nezbytné služby jako celodenní stravování, sociální péče, ošetřovatelská péče, praní prádla, úklid a další.

Doporučený seznam věcí, které je vhodné si vzít s sebou do Domova seniorů, obdržíte předem. Po dohodě s odpovědným zaměstnancem si s sebou můžete vzít i některý menší nábytek.

Na základě Vašich představ o životě, se kterými do Domova seniorů přicházíte, sestavíme společně individuální plán péče, s jehož realizací Vám budou pomáhat zaměstnanci Domova seniorů.

Za ubytování a stravování budete platit měsíčně úhradu ve výši dle platného Sazebníku poskytovaných sociálních služeb v Domově seniorů Dačice, avšak maximálně 85% z Vašeho důchodu, a za úkony péče celou částku přiznaného příspěvku na péči.

Zůstatek Vašeho důchodu, minimálně 15%, Vám zůstane pro vlastní potřebu.

Platit budete vždy v měsíci, na který úhrada náleží.

V Domově seniorů si můžete objednat i některé fakultativní služby, které se hradí samostatně dle platného Sazebníku fakultativních služeb v Domově seniorů Dačice.

Za Vaši omluvenou nepřítomnost v Domově seniorů obdržíte vždy vyúčtování a případně peníze za potraviny, které jste neodebral, jestliže tyto potraviny platíte v měsíční úhradě.

Při pobytu v Domově seniorů je povinné dodržovat Domácí řád, který Vám v tištěné podobě předá sociální pracovnice. Domácí řád je rovněž přístupný na webových stránkách Domova seniorů.

Vaše rodina a přátelé Vás mohou v Domově seniorů neomezeně navštěvovat, Vy můžete kdykoliv odejít na kratší i delší dobu.

Ve smlouvě jsou zmíněny další povinnosti, které jsou obě smluvní strany povinny dodržovat a které Vám při jednání vysvětlíme.

Ve smlouvě je dále uvedena délka její platnosti. Předčasně smlouvu můžete vypovědět kdykoliv, z naší strany Vám ji můžeme vypovědět pouze z důvodů v ní uvedených.

Další informace jsou k dispozici na webové stránce Domova seniorů Dačice https://www.dsdacice.cz/. Se svými dotazy se můžete také obracet na sociální pracovnici na tel. čísle 725 339 649 nebo 384 495 146 či prostřednictvím e-mailu socialni1@dsdacice.cz.