fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Upozornění pro návštěvy Domova

Upozorňujeme návštěvy Domova, aby dodržovali Mimořádné opatření MZČR podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření účinné od 01. 07. 2020:

Pokyny:

  1. Návštěva k uživateli je povolena pouze dvěma osobám.
  2. Při vstupu do zařízení si nasaďte roušku a vydezinfikujte si ruce.
  3. Vyplňte "Čestné prohlášení" položené na stole u hlavního vchodu a odevzdejte ho na jednotlivých patrech ošetřujícímu personálu, který Vám změří tělesnou teplotu.
  4. Je-li to možné, preferujte návštěvu ve venkovních prostorách.
  5. Na dvoulůžkových pokojích dodržujte minimální odstup 1,5 - 2 m od druhého uživatele.
  6. Mezi jednotlivými uživateli použijte závěs.
  7. Odchod hlaste ošetřujícímu personálu.

Děkujeme.

 

Domov seniorů Dačice

Domov seniorů Dačice je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem za účelem poskytování sociálních služeb.

Domov se nachází v klidné okrajové části města Dačice, malého městečka, které proslulo mimo jiné i výrobou prvního kostkového cukru na světě a známé je i firmou Centropen, kde se vyrábí široká paleta psacích potřeb.

 

Pro získání potřebných informací i o ostatních zařízeních sociálních služeb ve vašem regionu můžete využít Registr poskytovatelů sociálních služeb.

 Registr poskytovatelů sociálních služeb

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NAJDETE V SEKCI - DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

Aktuálně