fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov seniorů Dačice > Aktivizační činnosti > Smyslová aktivizace

Smyslová aktivizace

Koncept Smyslové aktivizace pro seniory nebo uživatele trpící demencí představuje další důležitou složku komplexní péče o seniory v sociálních zařízeních. Podpora a procvičování smyslových funkcí přináší uživateli nejen příjemný pocit, ale zároveň je to pro něj také určitá forma prožití času. Součástí procvičování smyslů uživatele je také fyzická aktivita, a ta slouží k udržení stupně jeho soběstačnosti - např. při samostatném příjmu potravy, při hygieně a dalších běžných denních činnostech.

Smyslovou aktivizaci z německého „sensorische Aktivierung“ můžeme chápat jako zapojení všech smyslových orgánů, které vnímáme jako zdroje člověka a které můžeme využít, a pomoci tak každému jednotlivě v komunikaci, v uvědomění si vlastní osobnosti a podpořit jej při běžných denních činnostech. Smyslová aktivizace je nenásilná, přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi pečovaným a pečujícím. Vede k pochopení vlastní hodnoty každého člověka, jeho potřeb a zájmů, protože pokud známe potřeby, můžeme probudit zájem, pomoci stárnout a doprovázet.

Lore Wehner hovoří o Smyslové aktivizaci jako o možnosti „žít všemi smysly“, vědomě vnímat každou část života, cítit všemi smysly, prožít a vnímat. To také znamená umožnit každému žít v našem Domově samostatně a aktivně. Radost ze života a smysl života musíme zachovat proto, aby byly motorem pro šťastné a aktivní stáří.

Cíle smyslové aktivizace

Cílem aktivizace je člověka rozpohybovat a motivovat, aby mohl spoluutvářet svůj život i ve stáří a dále se účastnit na společenském životě. Aktivizace umožňuje dlouho zachovat:

 • vlastní schopnosti jako sebevědomí, sebedůvěru, samostatnost, sebeocenění;
 • sociální schopnosti jako vytváření kontaktu s ostatními lidmi, jeho prohlubování a zachování vazby s rodinou a přáteli. Důležité je také sžití s novým sociálním prostředím, ve kterém senior může jen žít nebo se sžít spolu s ostatními obyvateli;
 • věcné kompetence, aby uživatel v rámci svých možností a schopností zůstal co nejdéle soběstačný, aby se mohl například co nejdéle sám oblékat, najíst se nebo se postarat o osobní hygienu. Manipulace s prostředky všedního dne patří rovněž k věcným kompetencím, které slouží k udržení stávajících schopností ve stáří.

Smyslová aktivizace stárnoucím lidem umožní:

 • zachovat nebo zlepšit orientaci v čase a místě,
 • trénink slovní zásoby – hledání slov, trénink verbální a neverbální komunikace,
 • aktivizaci vlastní osoby a s tím spojený pocit radosti ze života,
 • udržet nebo obnovit schopnosti, zdroje a vlastní síly,
 • trénink kompetencí všedního dne,
 • udržet nebo obnovit vlastní, věcné a sociální kompetence,
 • zlepšit schopnosti koordinace,
 • celoživotní učení, otevírání se novým věcem i ve stáří.

Užitek ze smyslové aktivizace nemají jenom sami senioři, ale také jejich blízcí, spolubydlící a ošetřovatelský personál. Udržení stávající sebeobsluhy nebo její zlepšení ulehčí péči a komunikaci s uživatelem nejen ošetřujícímu personálu, ale i rodinným příslušníkům, známým a všem, kdo přichází s uživatelem do kontaktu.

TIP pro rodinné příslušníky a přátele

Při přijetí do našeho Domova můžete sociální pracovnici nebo klíčovému pracovníkovi sdělit, jaké má náš nový uživatel oblíbené vůně, jídlo, hudbu, barvu, rituály, zvyklosti v péči o vlastní osobu (stravování, hygiena, denní režim) apod.

 

Více informací o konceptu Smyslové aktivizace naleznete na internetových stránkách: http://www.smyslovaaktivizace.cz/index.php/o-konceptu/93-koncept-smyslove-aktivizace.

 

Smyslová aktivizace 2

 Smyslová aktivizace 1