fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov seniorů Dačice > Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Domov seniorů Dačice plně podporuje koncept aktivního stárnutí. Naším cílem je zajistit co nejvyšší kvalitu života uživatelů.  Za tímto účelem jsou v  Domově zaváděny stále nové metody v oblasti aktivizačních činností. Tyto činnosti jsou zaměřovány na udržení a rozvíjení stávajících schopností a dovedností uživatelů nejen po stránce sociální, ale také psychické a fyzické.

Náš Domov nabízí celou řadu aktivizačních programů probíhajících individuální i skupinovou formou. Aktivizaci uskutečňují pracovníci v podobě rozmanitých zájmových aktivit (ruční práce, pečení, trénink paměti aj.) a také kulturních akcí konaných v našem Domově i mimo něj. Významnou součástí aktivizace jsou terapeutické činnosti. V našem zařízení se lze setkat s konceptem Bazální stimulace, s konceptem Smyslové aktivizace či reminiscenční terapií. Velmi oblíbenou se mezi uživateli stala i práce s empatickými panenkami.

Činorodost je důležitá v každém období lidského života, svůj značný význam má i ve stáří, kdy přispívá zejména:

  • k větší autonomii a nezávislosti,
  • k mobilizaci psychické i fyzické stránky člověka,
  • k posílení lidské identity a důstojnosti,
  • k prožitku radosti, úspěchu a uspokojení z práce,
  • k upevnění a utváření nových sociálních vztahů,
  • k odstranění pocitů osamění,
  • k uspokojení lidských potřeb

Při aktivizaci vychází zaměstnanci vždy z individuálních potřeb, zájmů a možností našich uživatelů. Do jednotlivých činností rádi zapojujeme i rodinné příslušníky uživatelů, což významně přispívá k úspěšnosti dané aktivizace. Aktivizaci v našem Domově nepovažujeme za pouhé vyplnění volného času našich uživatelů, ale dbáme na důležitost prožitku z činností, které dávají životům našich uživatelů smysl i další motivaci do budoucna.