fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov seniorů Dačice > Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ

Poslání a cíle Domova

Domov seniorů Dačice poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu pobytovou sociální službu občanům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném prostředí.

Zaměstnanci Domova usilují o zajištění důstojného a hodnotného života uživatelů služeb poskytnutím ubytování, stravování a nezbytně nutné podpory a pomoci zejména v oblasti péče o vlastní osobu a uspokojováním jejich dalších životních potřeb.

 

K naplňování poslání náš Domov seniorů rozvíjí tyto základní strategické cíle:

  • vytváří uživatelům kvalitní a stálý domov se zajištěnou podporou našich zaměstnanců,
  • zachová vzájemný kontakt a podporuje dosavadní vztahové sítě s rodinou, přáteli a blízkými osobami,
  • zajišťuje uživatelům na základě jejich individuálních potřeb kvalifikovanou ošetřovatelskou péči,
  • zaměstnanci svým individuálním přístupem podporují samostatnost a vlastní aktivitu v jejich volném čase.

Sociální služba Domova je určena pro:

  • seniory,
  • osoby se zdravotním postižením.

Věková kategorie uživatelů je od 55 let.

 

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

 

Přejete si využívat naší pobytové sociální služby?

Pokud jste se rozhodli pro náš Domov, obraťte se prosím nejprve na sociální pracovnici, která si s Vámi sjedná schůzku. Během schůzky Vás provede po zařízení a zodpoví vše, co Vás bude zajímat ohledně života v Domově. Získáte informace o nabízených službách a jejich úhradě. Obdržíte formuláře Žádost o poskytnutí sociální služby, Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí sociální služby a Dotazník pro žadatele o poskytnutí sociální služby. Všechny tiskopisy jsou k dispozici rovněž na těchto webových stránkách.

 

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost společně s vyplněným vyjádřením lékaře a dotazníkem doručte do našeho Domova osobně nebo poštou, kde ji sociální pracovnice převezme a zaeviduje. Po proběhlém sociálním šetření, kde se zjišťují Vaše potřeby, budete následně vyrozuměni o schválení či případném zamítnutí Vaší žádosti.

 

Jestliže pro Vás bude v Domově volné vhodné místo, sjedná si s Vámi sociální pracovnice další schůzku, na které proběhne podrobnější sociální šetření. Společně si dohodnete, jaké jsou Vaše cíle, co očekáváte od služby, co Vás zajímá, baví. Budete seznámeni s obsahem smlouvy o poskytnutí sociální služby vč. jejích příloh, bude Vám předán doporučený seznam věcí a dohodnut termín zahájení poskytování sociální služby.

 

Po příchodu do Domova bude s Vámi uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby a projednány další náležitosti. S sebou si prosím přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, léky, které užíváte vč. rozpisu a dávkování minimálně na týden dopředu (případně předepsané recepty), oblečení, hygienické potřeby, drobné dekorační předměty, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko, francouzské hole, chodítko, invalidní vozík) a menší finanční hotovost.

 

Po zahájení poskytování sociální služby budete v nejužším kontaktu se svým klíčovým pracovníkem, na nějž se můžete kdykoliv obrátit a který Vám při  adaptaci v Domově věnuje maximální pozornost. Se svým klíčovým pracovníkem budete domlouvat další postupy a rozsah podpory pro dosažení svých cílů, které jste si sjednali se sociální pracovnicí při předchozí schůzce. Na individuálním plánování se podílíte nejen Vy a Váš klíčový pracovník, ale celý pracovní tým. Oblasti individuálního plánování jsou pravidelně hodnoceny a aktualizovány.

 

Sami si můžete rozhodovat o způsobu oslovování, o době vstávání, o tom, zda budete jíst na pokoji nebo v jídelně. Dále můžete rozhodovat o způsobu podávání léků, o volbě svého praktického lékaře a jiných náležitostech.

 

Snažíme se, aby byl Domov pro Vás příjemný a aby všechny prostory působily útulným dojmem.

 

Domov seniorů Dačice je otevřeným zařízením a je zaručen volný pohyb po i mimo něj.

 

Návštěvy můžete přijímat každý den bez omezení. Doporučená doba trvání návštěvy je do 18 hodin (v případě nařízení protiepidemických opatření se prosím řiďte pokyny na úvodní webové stránce Domova, děkujeme za pochopení).

 

Poskytování služby lze ukončit z Vaší strany bez udání důvodů, vždy ovšem v písemné podobě.