mapa

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ

Poslání a cíle Domova

Domov seniorů Dačice poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu pobytovou sociální službu občanům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném prostředí.

Zaměstnanci Domova usilují o zajištění důstojného a hodnotného života uživatelů služeb poskytnutím ubytování, stravování a nezbytně nutné podpory a pomoci zejména v oblasti péče o vlastní osobu a uspokojováním jejich dalších životních potřeb.

K naplňování poslání náš Domov seniorů rozvíjí tyto základní strategické cíle:

  • vytváří uživatelům kvalitní a stálý domov se zajištěnou podporou našich zaměstnanců,
  • zachová vzájemný kontakt a podporuje dosavadní vztahové sítě s rodinou, přáteli a blízkými osobami,
  • zajišťuje uživatelům na základě jejich individuálních potřeb kvalifikovanou ošetřovatelskou péči,
  • zaměstnanci svým individuálním přístupem podporují samostatnost a vlastní aktivitu v jejich volném čase.

Sociální služba Domova je určena pro:

  • seniory,
  • osoby se zdravotním postižením.

Věková kategorie uživatelů je od 55 let.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

Chcete u nás žít?

Pokud jste se rozhodli pro naše zařízení, obraťte se na sociální pracovnici, která si s Vámi sjedná schůzku. Během schůzky Vás provede po celém zařízení a zodpoví vše, co Vás bude zajímat ohledně života v zařízení. Získáte informace o nabízených službách a o úhradě těchto služeb. Obdržíte tiskopis Žádost o poskytnutí sociální služby a tiskopis Vyjádření registrujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí sociální služby. Všechny tiskopisy jsou k dispozici  na těchto webových stránkách.

Řádně vyplněnou žádost společně s vyplněným vyjádřením lékaře doručíte do našeho zařízení osobně nebo poštou, kde ji sociální pracovnice převezme a zaeviduje. Následně budete vyrozuměni o zařazení žádosti do evidence či případném zamítnutí Vaší žádosti.

Jestliže bude v zařízení volné místo, sociální pracovnice si s Vámi sjedná další schůzku, na které Vás seznámí s obsahem smlouvy o poskytnutí sociální služby a všech jejích příloh, zodpoví Vaše doplňující dotazy a vysvětlí případné nejasnosti.

Na termínu zahájení poskytování sociální služby se dohodnete se sociální pracovnicí. Po příchodu s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby a projednány další potřebné doklady. S sebou si musíte přinést: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, Vaše léky, osobní prádlo, šaty a obuv.

Již při sepisování Smlouvy o poskytnutí sociální služby si uživatel dohodne se sociální pracovnicí, jaké jsou jeho cíle, co očekává od služby, co ho zajímá, baví. Uživatel je v kontaktu se svým "garantem", tzv. klíčovým pracovníkem, na nějž se může kdykoliv obrátit a který mu při jeho adaptaci v zařízení věnuje maximální pozornost. S ním si uživatel domlouvá další postupy a rozsah podpory pro dosažení svých cílů (plánování, realizace plánu, hodnocení cílů). Na základě poznatků je vytvořen individuální plán, který vychází ze spolupráce celého pracovního týmu s uživatelem. Pravidelně dochází k hodnocení plánu, k aktualizaci plnění cílů a následně stanovení nových cílů uživatele.

Uživatelé mohou rozhodovat o způsobu oslovování, zvolit si dobu vstávání, zda budou jíst na pokoji nebo v jídelně. Mohou se rozhodovat o způsobu podávání léků, zvolit si svého praktického lékaře atd.

Snažíme se, aby byl náš Domov pro uživatele příjemný a aby všechny prostory působily útulným dojmem. Domov seniorů Dačice je otevřeným zařízením. Je zaručen volný pohyb jak po zařízení, tak i mimo něj. Návštěvy mohou uživatelé přijímat každý den bez omezení. Doporučená doba trvání návštěvy je do 18 hodin.

Poskytování služby lze ukončit ze strany uživatele bez udání důvodů. 

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4