fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Domov seniorů Dačice > Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ

Poslání a cíle Domova

Domov seniorů Dačice poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu pobytovou sociální službu občanům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném prostředí.

Zaměstnanci Domova usilují o zajištění důstojného a hodnotného života uživatelů služeb poskytnutím ubytování, stravování a nezbytně nutné podpory a pomoci zejména v oblasti péče o vlastní osobu a uspokojováním jejich dalších životních potřeb.

K naplňování poslání náš Domov seniorů rozvíjí tyto základní strategické cíle:

  • vytváří uživatelům kvalitní a stálý domov se zajištěnou podporou našich zaměstnanců,
  • zachová vzájemný kontakt a podporuje dosavadní vztahové sítě s rodinou, přáteli a blízkými osobami,
  • zajišťuje uživatelům na základě jejich individuálních potřeb kvalifikovanou ošetřovatelskou péči,
  • zaměstnanci svým individuálním přístupem podporují samostatnost a vlastní aktivitu v jejich volném čase.

Sociální služba Domova je určena pro:

  • seniory,
  • osoby se zdravotním postižením.

Věková kategorie uživatelů je od 55 let.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

Chcete u nás žít?

Pokud jste se rozhodli pro naše zařízení, obraťte se na sociální pracovnici, která si s Vámi sjedná schůzku. Během schůzky Vás provede po celém zařízení a zodpoví vše, co Vás bude zajímat ohledně života v zařízení. Získáte informace o nabízených službách a o úhradě těchto služeb. Obdržíte tiskopis Žádost o poskytnutí sociální služby a tiskopis Vyjádření registrujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí sociální služby. Všechny tiskopisy jsou k dispozici  na těchto webových stránkách.

Řádně vyplněnou žádost společně s vyplněným vyjádřením lékaře doručíte do našeho zařízení osobně nebo poštou, kde ji sociální pracovnice převezme a zaeviduje. Následně budete vyrozuměni o zařazení žádosti do evidence či případném zamítnutí Vaší žádosti.

Jestliže bude v zařízení volné místo, sociální pracovnice si s Vámi sjedná další schůzku, na které Vás seznámí s obsahem smlouvy o poskytnutí sociální služby a všech jejích příloh, zodpoví Vaše doplňující dotazy a vysvětlí případné nejasnosti.

Na termínu zahájení poskytování sociální služby se dohodnete se sociální pracovnicí. Po příchodu s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby a projednány další potřebné doklady. S sebou si musíte přinést: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, Vaše léky, osobní prádlo, šaty a obuv.

Již při sepisování Smlouvy o poskytnutí sociální služby si uživatel dohodne se sociální pracovnicí, jaké jsou jeho cíle, co očekává od služby, co ho zajímá, baví. Uživatel je v kontaktu se svým "garantem", tzv. klíčovým pracovníkem, na nějž se může kdykoliv obrátit a který mu při jeho adaptaci v zařízení věnuje maximální pozornost. S ním si uživatel domlouvá další postupy a rozsah podpory pro dosažení svých cílů (plánování, realizace plánu, hodnocení cílů). Na základě poznatků je vytvořen individuální plán, který vychází ze spolupráce celého pracovního týmu s uživatelem. Pravidelně dochází k hodnocení plánu, k aktualizaci plnění cílů a následně stanovení nových cílů uživatele.

Uživatelé mohou rozhodovat o způsobu oslovování, zvolit si dobu vstávání, zda budou jíst na pokoji nebo v jídelně. Mohou se rozhodovat o způsobu podávání léků, zvolit si svého praktického lékaře atd.

Snažíme se, aby byl náš Domov pro uživatele příjemný a aby všechny prostory působily útulným dojmem. Domov seniorů Dačice je otevřeným zařízením. Je zaručen volný pohyb jak po zařízení, tak i mimo něj. Návštěvy mohou uživatelé přijímat každý den bez omezení. Doporučená doba trvání návštěvy je do 18 hodin.

Poskytování služby lze ukončit ze strany uživatele bez udání důvodů.