fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Domov seniorů Dačice > Ošetřovatelská péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Domov seniorů Dačice poskytuje nepřetržitou 24 hodinovou péči, kterou zajišťuje zdravotnický a ošetřovatelský personál.

V našem zařízení není poskytována nadstandardní zdravotní péče. Všechny zdravotní služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

 

Zdravotní lékařská péče je zajištěna registrujícím praktickým lékařem a lékaři specialisty, zprostředkování zajišťují v případě potřeby odpovědní zaměstnanci organizace, praktického lékaře si uživatel volí sám z dostupných možností na základě písemné žádosti. Registrující praktický lékař Domova dochází každé pondělí odpoledne a ve čtvrtek dopoledne či dle potřeby. Odborný lékař – psychiatr dochází za uživateli 1x měsíčně. V případech indikovaných lékařem – případně hodných zvláštního zřetele – zajišťuje Domov za nejbližší odbornou lékařskou péčí doprovod uživatele vlastními zaměstnanci. Uživatelé mohou individuálně navštěvovat jiné praktické i odborné lékaře. Kontakty získají u ošetřujícího personálu.

Domov poskytuje uživatelům služeb dle svých možností základní rehabilitační péči dle indikace odborného lékaře.

 

Ošetřovatelskou péči indikovanou lékařem zajišťují všeobecné sestry. Pracovníci sociálních služeb a zdravotničtí pracovníci vykonávají svou práci tak, aby vždy byly uspokojeny individuální potřeby uživatelů. Ošetřovatelská péče zahrnuje například:

  • pomoc při osobní hygieně a převlékání,
  • roznášení stravy,
  • pomoc při jídle,
  • péči o dobrou psychickou pohodu uživatelů,
  • provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů,
  • zajišťování základních zdravotních úkonů.

Všichni zaměstnanci ošetřovatelského úseku se pravidelně účastní seminářů. Témata školení jsou vybrána tak, aby směřovala ke zvyšování úrovně znalostí a ke zkvalitnění poskytovaných služeb.