fdfa
fdfadf

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Domov seniorů Dačice > Informace > Informace ke zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Organizace jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, tím je
Ing. Petr Štětka,
BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,
tel.: 734 647 701,
e-mail: petr.stetka@bdo.cz

Organizace spravuje osobní údaje těchto partnerů (subjektů údajů):

 • uchazeči o zaměstnání,
 • zaměstnanci,
 • rodinní příslušníci zaměstnanců,
 • žadatelé o sociální službu,
 • uživatelé služby,
 • opatrovníci uživatelů,
 • zmocněné osoby zastupující uživatele,
 • příbuzní uživatelů, kontaktní osoby uživatelů a podpůrci,
 • dodavatelé a odběratelé fyzické osoby,
 • dobrovolníci,
 • praktikanti (studentské praxe, odborné stáže),
 • dárci fyzické osoby,
 • klienti půjčovny kompenzačních pomůcek,
 • nájemci a pronajímatelé fyzické osoby,
 • ostatní smluvní partneři (lékaři, hudebníci, cizí strávníci apod.).

Každé zjištěné ohrožení bezpečnosti osobních údajů organizace neprodleně telefonicky projednává s pověřencem na ochranu osobních údajů, který jej v případě závažnějších rizik do 72 hodin od zjištění nahlásí na Úřad na ochranu osobních údajů.

Žádosti o poskytnutí osobních údajů organizace vyřizuje do 30 dní, pokud jim vyhoví, lze lhůtu na jejich zaslání prodloužit o 60 dní, pokud je odmítne, obsahuje toto odmítnutí poučení o možnosti podat proti odmítnutí námitku, případně o možnosti obrátit se na soud.

Žádosti vyřizuje ředitel, případně vedoucí Domova.

 

Informace o zpracování osobních údajů - uživatelé